75 let ZUŠ F.A.Šporka v Lysé nad Labem – důvod k ohlédnutí i oslavám

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka v Lysé nad Labem slaví v letošním roce 75 let od svého založení. Dovolte nám proto malé ohlédnutí a rekapitulaci fungování naší školy.

Z původního Kuratoria hudební školy ustanoveného 1.2.1947 představiteli města Lysá nad Labem se postupem času stala základní umělecká škola poskytující umělecké vzdělávání v oboru hudebním, tanečním, výtvarném i literárně-dramatickém s kapacitou 900 žáků. Hudební obor vyučujeme také na pobočce v blízkých Kostomlatech nad Labem – nedávno oslavila 20 let od založení. Několik let do vzniku samostatné ZUŠ jsme vedli také velkou pobočku v Milovicích. Značnou proměnou prošla v posledních letech budova školy, a to díky přejícímu zřizovateli Městu Lysá nad Labem.  Máme novou střechu a fasádu, 3 nové učebny hudebního oboru, novou učebnu pro bicí nástroje, novou učebnu s malým divadelním sálem pro LDO a nově vybavenou modelovnu s novou keramickou pecí. Výtvarný obor ostatně také slaví jubileum – a to 60 let od svého založení.

Od roku 2012 škola funguje podle vlastního školního vzdělávacího programu – stejně jako ostatní ZUŠ. Náš vzdělávací program jsme koncipovali tak, aby si každý zájemce o umělecké vzdělávání mohl najít oblast, která ho zajímá, nejsme proto nijak konkrétně zaměření. Výtvarný obor poskytuje výuku nejrůznějších výtvarných technik, v tanečním oboru se setkají s lidovým, klasickým i současným tancem, v LDO si vyzkouší jak dramatické umění, tak literární tvorbu a improvizaci. Nabídka  hudebního oboru je široká. Vyučujeme hru na téměř všechny hudební nástroje. Snažíme se nabídku stále rozšiřovat, takže je možné vybrat si např. mezi klasickým a populárním zpěvem, klasickým klavírem a jazzovým klavírem, klasickou nebo elektrickou kytarou.

 Kvalifikovaný pedagogický sbor se promítá do výsledků našich dětí. Svědčí o tom spousta úspěšně složených talentových zkoušek a následných přijetí na SŠ s uměleckým zaměřením, tady je jedničkou (ne výjimkou) výtvarný obor. Soutěže sice nepovažujeme za důvod, proč se věnovat umění, když se ovšem objeví opravdu nadaní žáci, jsou umělecké soutěže na místě. Všechny obory se účastní nejrůznějších soutěží s velmi dobrými výsledky. Největších úspěchů dosahuje v posledních letech naše klavírní oddělení, a to i na mezinárodním poli. Jsme také moc rádi, že se našim dětem a jejich učitelům v uplynulých letech dařilo zapojit se do prestižního stipendijního programu Nadačního fondu Magdaleny Kožené MenArt. Úspěšní byli klavíristé a výtvarnice.

Ve škole působí řada souborů, kde děti mohou uplatnit své dovednosti – máme dva orchestry, jazzový orchestr, soubor bicích nástrojů 4Drummers, soubor zobcových fléten Flautato, flétnový soubor, žesťový a kytarový soubor a pěvecké sbory Filiorum Musica, Ama Musica a Voice Boys.

Život v naší ZUŠce si kromě běžné výuky zpestřujeme řadou pořádaných akcí (kolem 160 ročně) – žákovskými a třídními koncerty, samozřejmostí jsou vánoční koncerty, závěrečné souborové koncerty, nejrůznější vystoupení na akcích jiných pořadatelů, často spolupracujeme se zřizovatelem Městem Lysá nad Labem. Pro děti pořádáme během roku také soustředění před významnými představeními i zajímavé exkurze – např. na významné výstavy, do firmy Petrof, či do Muzea české hudby. Máme vlastní youtube kanál, kam umísťujeme záznamy z významných akcí  – https://www.youtube.com/channel/UCcebGOZV8nW33p8owJ0DguQ. Zkrátka se během školního roku opravdu nenudíme…

Ačkoli se nechceme úzce specializovat, přece jen je naše škola něčím specifická. A to především svými mezioborovými projekty, které se konají 2 – 3x ročně, a spolupracují na nich zpravidla všechny obory. Hudebníci připraví hudební složku, taneční obor baletní vstupy, LDO vše spojí dramatickými výstupy a výtvarný obor vyrobí rekvizity, kulisy a projekce. Máme za sebou řadu představení a dětských muzikálů – namátkou např. Inspekce vodníků v Čechách, Král zbojníků, Vivat musical!, Jede král!, Sporck persona baroque, Sindibád, Zlatovláska, Čertovská pohádka, Žába mastičkářka, Muzikálová revue. Jsme hrdi na to, že na uvedených inscenacích se leckdy autorsky podílejí naši učitelé, a to buď kompletně na celém představení (Král zbojníků, Sindibád, Sporck persona baroque, Zlatovláska), nebo mají svůj podíl na scénografii, choreografiích, scénářích, aranžmá. Přínos těchto aktivit pro žáky a všechny zúčastněné je nepopiratelný – nutnost spolupráce, zodpovědnost za společné dílo, možnost přispět vlastní kreativitou je velkou motivací jak pro děti, tak pro učitele. I když se představení hrají i 3x denně a zpravidla jich tak zvládneme 8 – 9 během jednoho týdne, děti jsou většinou smutné, že už se nebude hrát dál. Hojně navštěvovaná a diváky oceňovaná představení zhlédnou rodiče dětí i spousta jejich spolužáků, protože hrajeme jak pro veřejnost, tak pro MŠ a ZŠ. Naše mezioborová představení považujeme za školní „rodinné stříbro“.

A ještě jedno specifikum bychom měli zmínit  – je to naše doplňková činnost.  Řadu let už provozujeme Studio Šikulka pro děti od 4 let, ve kterém si děti vyzkouší všechny čtyři obory. Poznáme, ke kterému oboru děti inklinují, a ten pak doporučíme rodičům, až se děti budou moci hlásit do ZUŠ. Máme také oblíbený pěvecký sbor QuantumTet složený z maminek našich žáků.

Letos tedy slavíme 75.výročí od založení naší ZUŠky. Tuto vzácnou příležitost jsme uctili Slavnostním žákovským koncertem v našem koncertním sále, výstavou prací bývalých absolventů VO – profesionálů s názvem Návraty III, výstavou žákovských, dvěma koncerty symfonického orchestru složeného z učitelů i žáků naší ZUŠ – Večer filmových a muzikálových melodií. Příjemné bylo společné setkání se zástupci zřizovatele, kolegy z okolních ZUŠek a dalšími příznivci naší ZUŠ spojené s prohlídkou nových prostor. Naše oslavy budou završeny v prosinci 2022 mezioborovým projektem se šporkovskou tématikou – Špork na Kuksu. Opět se na něm budou podílet jak žáci, tak učitelé všech oborů.

Nezbývá, než popřát Základní umělecké škole Františka Antonína Šporka v Lysé nad Labem, aby byla i v dalších letech stále plná kreativních vstřícných učitelů a šikovných, nadšených a pracovitých dětí!

                                                                                               Za ZUŠ F.A.Šporka

                                                                                               Mgr.Vlasta Blažková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *