• Co je MAP

  Místní akční plán (MAP) je projekt, který podporuje rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit …

 • Zahájení projektu MAP

  Dolní Pojizeří z. ú. podal žádost o dotaci ve Výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území na realizaci Místního akčního …

 • Pomůcky k zapůjčení

  Díky Dolnímu Pojizeří z.ú., který pořídil pro školy a školky zapojené v projektu MAP množství různých pomůcek, máme nyní i …

 • Půjčování robotických a dalších pomůcek

  MAP v ORP Lysá má možnost půjčovat si do škol a školek spoustu zajímavých robotických pomůcek. Termíny obsazenosti jednotlivých pomůcek …

23

Počet zapojených subjektů

11

Počet MŠ

12

Počet ZŠ

2

Počet ZUŠ