• Co je MAP

    Místní akční plán (MAP) je projekt, který podporuje rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit …

  • Zahájení projektu MAP

    Dolní Pojizeří z. ú. podal žádost o dotaci ve Výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území na realizaci Místního akčního …

23

Počet zapojených subjektů

11

Počet MŠ

12

Počet ZŠ

2

Počet ZUŠ