Projekt MAP v ORP Lysá – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019957

Primárním cílem projektu je rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

Sekundárním cílem je propojení partnerů pro posílení odborné kapacity v území – přenos a výměna informací, společné plánování aktivit, zvýšení kompetencí učitelů, ředitelů, dalších pracovníků ve vzdělávání. Nezbytné je zapojení rodičů a dalších aktérů do plánování procesu vzdělávání.