Projekt MAP v ORP Lysá – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019957 Primárním cílem projektu je rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch …

Co je MAP

Místní akční plán (MAP) je projekt, který podporuje rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let. Hlavním cílem je podpořit …