Antonín Jančařík

Antonín Jančařík: Ohlasy na mobilní počítačovou učebnu jsou pozitivní

Na konci roku 2022 jsme se byli podívat na Základní škola Jana Amose Komenského v Lysé nad Labem, kde testují mobilní počítačovou učebnu. Tu jim zprostředkoval profesor Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jehož máme v Pracovní skupině pro matematickou gramotnost.

Jak funguje mobilní počítačová učebna?
Mobilní počítačová učebna je technologické řešení, které nahrazuje klasické počítačové učebny. Na rozdíl od běžné počítačové učebny, do které chodí žáci, mobilní počítačová učebna jezdí za žáky. Je to komplet noteboků nebo tabletů, které se převáží tam, kde je zrovna potřeba. V rámci mobilní počítačové učebny se řeší nejen převoz, ale i dobíjení, připojení k internetu, či dalším zařízením, která jsou ve třídě k dispozici (dataprojektor, interaktivní tabule, ozvučení apod…)

Co může udělat škola, která by ji také chtěla?
Škola může využít některý z dotačních projektů a notebooky a vozík na jejich převážení si zakoupit. V rámci projektu EDUBO však vyvíjíme komplexní řešení, kdy „vozík“ nabízí právě již zmíněnou funkcionalitu. Právě toto řešení nyní ve spolupráci se ZŠ JAK v Lysé nad Labem testujeme. Doufáme, že se podaří s našimi partnery v projektu pro školu vyjednat dobré podmínky k odkoupení.

Jak vznikla vize mobilní počítačové učebny?
Myšlenka využívat v rámci podpory digitálních kompetencí mobilní počítačové učebny vzešla z naší pozitivní zkušenosti s jejich používáním na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (PedF UK). V rámci revize vzdělávacích programů již základní počítačové dovednosti nejsou vyučovány v samostatném předmětu – informatice, ale mají být smysluplně začleňovány do všech předmětů. To ale vyžaduje, aby žáci měli k technologiím přístup. Dát učitelům k dispozici mobilní učebnu, je logickým řešením. Vlastní mobilní počítačová učebna Edubo, kterou nyní testujeme, vznikla ve spolupráci se společností Mironet, která se delší dobu věnuje recyklaci použitých počítačů za účelem jejich využití ve školách. Od ní přišel impuls rozšířit běžné vozíky, které sloužily pouze k převozu, skladování a dobíjení o další funkce, především je vybavit samostatnými servery. Počítače, které jsou pak v učebně použité, jsou počítače, které prošly kompletní upcyklací na renovační lince, která byla v rámci společného projektu vyvinuta.

Jak prozatím hodnotíte testování? Ukázalo se, že je celé zařízení velmi těžké při přepravě po škole, existuje varianta jak ji odhlehčit?
Vlastní testování je na samotném začátku. Ohlasy, které ze školy máme, jsou pozitivní. Učebna je využívána v některých předmětech pravidelně, v jiných nárazově, tedy přesně tak, jak bylo zamýšleno. Naším cílem je postupně zmapovat zkušenosti učitelů. Problému s převozem, který zmiňujete, jsme si vědomi. Zařízení je skutečně těžší a vlastní odlehčení není příliš reálné. Máme ale odzkoušeno, že je možné s vozíkem, i díky zvoleným kolům, manipulovat s relativně malou silou. Jediným problém jsou přejezdy prahů. Na ně se musí speciálně najíždět. Takže jedním z výstupů testování je tedy to, že je nutné manipulaci s vozíkem při předání předvést. 

Mobilní počítačová učebna:

Laicky řečeno se jedná o skříň, ve které jsou notebooky převáženy a nabíjeny. Mobilní počítačová učebna má i vlastní server a tedy i připojení k internetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *