Mobilní počítačová učebna je pro školu přínosná

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem od konce minulého školního roku testuje mobilní počítačovou učebnu. Pedagogové ji považují za velmi přínosnou.

Propůjčení počítačové učebny domluvila paní ředitelka ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem s vysokoškolským profesorem Antonínem Jančaříkem během Pracovních skupin pro matematickou gramotnost v projektu MAP v ORP Lysá (Místního akčního plánování).

Po nezbytných administrativních peripetiích se všechno podařilo a mobilní počítačová učebna na „Komendu“ v pořádku dorazila. Aktuálně je umístěna v druhém patře pavilonu D. Pedagogové ji využívají převážně v hodinách Člověk a společnost a v  Anglického jazyka.

S paní ředitelkou jsme měli možnost navštívit jednu z hodin. Žáci s používáním notebooků v hodinách neměly sebemenší problém. Ihned po přihlášení do počítače se připojili ke svým účtům na Googlu a do Učebny, kde našli pokyny pro práci.

Učitelé v rámci online prostředí mají možnost vytvořit žákům různé úkoly, kvízy, zařadit jim do ní práci k procvičení učiva nebo vložit pokyny, co se doučit v případě nemoci. Využití mobilní učebny i pro práci v Učebnách v online prostředí vede také ke zjednodušení komunikace mezi školou, žáky a jejich rodiči.

Počítače navíc se škole hodí i vzhledem k plánovaným změnám rámcového vzdělávacího plánu (RVP), který počítá s mnohem větším zapojením moderních technologií do výuky v rámci rozšiřování digitální gramotnosti žáků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *