Strom přání: Vaše dárky splnily účel, udělaly radost

Konec roku byl pro Místní akční plán v ORP Lysá nad Labem náročný nejen kvůli sbírkám na školách, které měly za cíl podpořit Domov pod lipou Lipník a domov Mladá, ale také kvůli tomu, že z Pracovní skupiny pro rovné příležitosti vyplynula ještě jedna velmi zajímavá a také nároční akce. Byl jí strom splněných přání.

Šlo o sbírku zacílenou na širokou veřejnost. Strom splněných přání měl za úkol pomoci klientům zmiňovaných domovů k tomu, aby pod vánočním stromečkem našli dáreček, který opravdu chtějí. Klienti mohli své přání napsat, či namalovat, seznam poté dostali zaměstnanci MAP, aby ho mohli šířit dál mezi veřejnost a ta mohla dárečky kupovat, balit a nosit do domovů.

Strom splněných přání byl podpořen místními médii jako jsou Listy města Lysá nad Labem, Echo nebo Zpravodaj Benátecka.

Všichni dostali plakátek s popisem toho, kterak mohou dárky rezervovat, opatřit a odevzdat buď přímo do domovů či do našich spolupracujících knihoven, anebo přímo k nám do kanceláře, abychom je následně doručili kam bylo zapotřebí.

Výběr dárku byl možný pomocí sociální sítě Facebook. Tam si každý mohl vybrat koho a čím chce obdarovat. Rezervovat pak mohl jednoduchým zasláním zprávy, emailu, či telefonicky. Zabalený a označený dáreček pak bylo možné zanést na výše zmíněná místa, odkud jsme je distribuovali dál.

Pro Domov pod lipou Lipník se povedlo sehnat všechno a to i díky podnikatelce, která část přání nakoupila a osobně odvezla. V případě Domova Mladá se vybrala nadpoloviční většina dárků. Nutno ovšem podotknou, že Mladá má dvojnásobný počet klientů oproti Lipníku. Domov však měl možnost zbylé dárečky dokoupit.

Akce tak byla velmi úspěšná, po počátečních drobných problémech se pěkně rozjela, velké množství lidí reagovalo na Facebooku i při osobních setkání. Pokud by se Strom splněných přání měl opakovat v příštím roce, tak bude MAP v ORP Lysá stoprocentně připraven a nastaven pomáhat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *